Contacteer de Dienst « Solutions »

Stap 1 : Contacteer de Dienst « Solutions »

Wij nodigen u uit om schriftelijk contact op te nemen met onze dienst "Solutions", met vermelding van het doel van uw klacht, uw dossiernummer en alle andere informatie die u nuttig acht om met ons te delen.

Integrale Luxembourg - dienst Solutions – klachtenbeheer

Maandag tot vrijdag : 9u – 17u
E-mail : solutions@integrale.lu
Per brief : Integrale Luxembourg, avenue de la Gare 4-6, L-1610 Luxembourg
 

We zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht reageren.

Stap 2 : Bent u niet tevreden met het antwoord dat u hebt ontvangen? De directie van Integrale Luxembourg is er om u te helpen.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door een medewerker van Integrale Luxemburg, kan u ons vragen om uw klacht rechtstreeks aan een lid van de directie te richten. We houden u op de hoogte van de persoon die belast is met uw dossier alsmede de contactgegevens.

 

Stap 3 : Hebt u nog steeds geen oplossing? Het “Commissariat aux Assurances (CAA)” kan u helpen.

Commissariat aux Assurances
7 boulevard Joseph II
L - 1840 Luxembourg

De tussenkomst van de CAA is onderworpen aan de beginselen van onpartijdigheid, onafhankelijkheid, transparantie, competentie, efficiëntie en eerlijkheid. De gemotiveerde conclusies van de CAA zijn niet bindend voor de partijen.

Om een geschillenbeslechting in te dienen bij de CAA, dient u het aanvraagformulier voor de klacht in te vullen (http://www.caa.lu/uploads/documents/files/DRER_FR.pdf) en alle vermelde documenten te verzenden.

Het is noodzakelijk dat u uw verzoek schriftelijk wordt ingediend (in Luxemburgs, Duits, Frans of Engels) via één van de volgende communicatiemiddelen:

De CAA bevestigt de ontvangst van uw verzoek binnen de 10 werkdagen. Daarna heeft de CAA 90 dagen (op voorwaarde dat uw dossier ontvankelijk en volledig is) om haar bevindingen naar u te sturen.

Terug naar de top