Flexibele en op maat
gemaakte oplossingen

Ondernemingen

2de pijler

Met een aanvullend pensioenplan aangepast aan uw bedrijf, bouwt de werkgever in het kader van de tweede pensioenpijler een bijkomend pensioen op voor zijn werknemer.

Meer dan ooit willen gepensioneerden actief zijn in deze periode van het leven. Zij leven langer en gezonder en hebben meer financiële middelen nodig, in het bijzonder omdat de kosten van gezondheidszorg met de leeftijd stijgen. Het is de bedoeling van de tweede pensioenpijler hierin bij te dragen.

Naast de eerste pensioenpijler (de wettelijke pensioenen), bestaat er een tweede pijler (de aanvullende pensioenen). Dit gebeurt onder de vorm van een groepsverzekering of een pensioenfonds. De financiering gebeurt door de werkgever.

Integrale Luxembourg stelt volgende pensioenregelingen voor :

  • Defined Benefit plannen – middelloonregelingen
  • Defined Benefit plannen – eindloonregelingen
  • Collectieve waardeoverdracht van pensioenfondsen

Deze plannen kunnen zowel op basis van individuele als collectieve kapitalisatie worden voorgesteld.

Terug naar de top